Parkinson

Parkinson

Heeft u of een naaste Parkinson(isme)? Bent u op zoek naar professionele verzorging, begeleiding of behandeling, of naar een leuke activiteit? Dan is het expertisecentrum Parkinson van Vitalis in Eindhoven er voor u én uw naasten. Bij ons kunt u onder andere terecht voor eerstelijnsbehandelingen, wonen, dagbesteding en advies op maat.

Parkinson Expertisecentrum Peppelrode
Het expertisecentrum Parkinson van Vitalis biedt een gevarieerd aanbod van specialistische behandel- en zorgmogelijkheden. We zijn er voor mensen met de ziekte van Parkinson(isme), maar ook voor hun partner en andere mantelzorgers. In het expertisecentrum heerst een veilige en gezellige sfeer. De afstand tussen bewoners, behandelaren, medewerkers en bezoekers is klein, zodat u zich snel op uw gemak voelt. twee ouderen vitalis

Deskundige ondersteuning op maat

Wij stemmen onze ondersteuning altijd af op uw behoeften. Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van mensen met Parkinson(ismen). Zij zijn onder andere aangesloten bij ParkinsonNet: een landelijk netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in Parkinson en Parkinsonismen.

Bij de ontwikkeling van onze behandelingen en begeleiding werken we nauw samen met u en met de neurologen van het Catharina Ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum. We stemmen de behandeling altijd af op uw situatie. De behandeling kan bestaan uit combinaties van therapieën, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en muziektherapie. Daarnaast kunt u begeleiding krijgen van onze specialist ouderengeneeskunde, Parkinsonverpleegkundige, diëtist(e) of psycholoog.

Binnen ons expertisecentrum vindt u meerdere Parkinson-afdelingen. Op elke afdeling is plek voor 20 mensen met een WLZ-indicatie (Wet langdurige zorg). 

Dhr. Bert Garenfeld

“Het verblijf geeft een goed gevoel. Ook mijn naaste wordt ontzorgd."

Welke deskundige ondersteuning bieden wij?

In de loop der jaren hebben we – in afstemming met cliënten en hun naasten – een aanbod van behandelingen, begeleiding, ondersteuning, zorg en verpleging ontwikkeld. Een greep uit de mogelijkheden:

  • wonen met zorg en/of behandeling
  • dagbesteding
  • eerstelijnsbehandelingen
  • activiteiten (o.a. Parkinson café en Dansen met Parkinson)
  • advies en begeleiding bij Parkinson(isme)
  • casemanagement bij Parkinson
twee ouderen vitalis

Parkinson Café Eindhoven

Parkinson Café Eindhoven houdt iedere 3e donderdagmiddag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur een bijeenkomst voor mensen met Parkinson(isme) en hun naasten. Inloop is vanaf 14.30 uur in de Grote Zaal in Peppelrode. Naast informatie verkrijgen en ervaringen uitwisselen, kunt u hier ook contact leggen met lotgenoten. Meld u aan voor deze bijeenkomsten of kom spontaan binnenlopen.

Let op: in de zomermaanden en in december is er geen Parkinson Café.

Samenwerking in de regio

Het expertisecentrum is in de regio het aanspreekpunt en de vraagbaak op het gebied van Parkinson. We werken nauw samen met onze belangrijkste regiopartners Archipel, ZuidZorg en Zorgboog om de Parkinson-zorg voor de regio samen goed in te richten. Onze behandelaren werken onder andere samen met neurologen en Parkinson-verpleegkundigen vanuit het Catharina Ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum.

Verder werken we landelijk samen in de projectgroep Parkinson Beter Thuis. Binnen die groep zijn we steeds op zoek naar manieren om de ondersteuning voor ouderen met Parkinson(ismen) goed vorm te geven. 

Een oudere op een fiets

Wilt u meer weten over Parkinson?

Met specifieke vragen over Parkinson(ismen) neemt u contact op met onze Parkinsonverpleegkundigen.