Gerontopsychiatrie

Gerontopsychiatrie

Heeft u of uw dierbare naast lichamelijke zorg, ook begeleiding nodig voor een psychiatrische aandoening? Dan kunt u bij 2 van onze locaties terecht voor een dagbehandeling of opname. Hier bieden we zorg en begeleiding voor ouderen met een psychiatrische aandoening. Het doel van deze zorg is dat ouderen zich op sociaal en maatschappelijk vlak beter redden.

Wij bieden somatische (lichamelijke) zorg in combinatie met hulp bij een psychiatrische aandoening. Wanneer u bij ons verblijft, ontvangt u zorg van een zorgteam inclusief behandeling. Deze zorg kan bestaan uit de zorg van een specialist ouderengeneeskunde, psychologische hulp, ergotherapie, muziektherapie, hulp van een diëtiste, logopedie en fysiotherapie.  

een oudere

Voor wie?

Onze gerontopsychiatrische zorg is er voor ouderen met een psychiatrische aandoening. Hierbij kunt u denken aan depressie, angst, verslaving, een persoonlijkheidsstoornis of psychosen.

Welke locaties?
Op de volgende locaties verlenen wij gerontopsychiatrische zorg:

  • Wissehaege
  • Wilgenhof