Innovatie

Vitalis innoveert

Innovatie en zorgtechnologie dragen bij aan gelukkig ouder worden. Dat zien we bij Vitalis niet alleen in de praktijk, ook de resultaten wijzen het uit. Innovatie heeft in onze zorg dan ook een centrale plek. Zorgtechnologie zoals een Medido, zorgrobot Tessa of een druppelbril geeft ouderen de mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Daarom innoveren wij voortdurend.

Vitalis richt zich specifiek op innovaties die:

 • Bijdragen aan onze ambitie: de kunst van gelukkig ouder worden
 • De eigen regie en de zelfredzaamheid van ouderen bevorderen
 • Het werk van de zorgmedewerkers vergemakkelijken (het fysiek minder zwaar maken en werkdruk en stress verlagen) en zo zorgen voor meer werkgeluk 

Samen technologieën onderzoeken

Succesvol innoveren doen we samen. Medewerkers en bewoners onderzoeken en testen nieuwe oplossingen. Voegt een oplossing waarde toe aan het welzijn van en de zorg voor de bewoner? En wegen de voordelen op tegen (eventuele) nadelen? En wat zijn de kosten? Dan voeren we de oplossing door binnen Vitalis. Zo draagt deze direct bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg die wij bieden en dus aan het gelukkig ouder worden van alle ouderen bij Vitalis. 

Ook bewoners en mantelzorgers kunnen een innovatie aandragen om binnen Vitalis te proberen. Het innovatieteam gaat dan op zoek naar een passende oplossing. Zowel medewerkers als bewoners en hun naasten zijn dan ook nauw betrokken bij onze innovaties. 

Medido, een medicijndispenser

Uitgangspunt: bewoners hebben de regie

Binnen Vitalis zijn we al enkele jaren bezig met de inzet van technologie in het zorgproces. Het uitgangspunt is dat bewoners zelf de regie hebben. Ertoe doen, meedoen en zelf doen staan hierbij centraal.

Er zijn 5 zorgvragen waarbij we altijd technologie of een hulpmiddel toepassen voordat we fysieke zorg vanuit Vitalis inzetten. Het gaat dan om:

 • medicatie aanreiken
 • steunkousen aantrekken
 • ogen druppelen 
 • ondersteuning bij wassen en aankleden
 • bloedsuiker meten

Benieuwd welke technologie of hulpmiddel we inzetten? En wat de voordelen zijn?

De innovatieraad van Vitalis

Vitalis heeft een innovatieraad. In deze raad worden onder andere nieuwe zorgtechnologieën en innovaties besproken. Ook adviseert de raad de directie over de inzet van innovatie binnen de organisatie. Elk kwartaal komt de innovatieraad bij elkaar.

In de innovatieraad zit een vertegenwoordiging van professionals uit onze gehele organisatie. Bijvoorbeeld:

 • Leden cliëntenraad
 • (Wijk)verpleegkundigen
 • Verzorgenden IG
 • Managers
 • Bestuurder
 • Directie
 • SeniorenPunt
 • Leden van het innovatieteam
 • Medewerkers van ondersteunende diensten, zoals ICT, HR, kwaliteit

Handige websites

Zorg van Nu

Op de website van dementie winkel vindt u een overzicht van zorginnovaties.

Dementie-winkel

Op de website van dementie winkel vindt u alles voor een stimulerende leefomgeving.

Hulpmiddelenwijzer

Op deze website vindt u handige tips en betrouwbare informatie over hulpmiddelen.