Organisatiestructuur en bestuur

Organisatiestructuur en bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur van de organisatie en bewaakt de rechtmatigheid ervan. De Raad toetst de Raad van Bestuur bij beleidsvorming en de uitvoering van bestuurstaken, houdt oog op het belang van Vitalis, de maatschappelijke functies die Vitalis vervult en alle functies die bij Vitalis betrokken zijn.

De Raad van Toezicht staat daarnaast de Raad van Bestuur met advies ter zijde en evalueert het eigen functioneren, evenals het functioneren van de Raad van Bestuur en van de individuele leden van beide raden.

Profielschets
Reglement Raad van Toezicht
Visie op toezicht  

Secretaris Raad van Toezicht
Mevrouw C. Smith - Puttiger
E-mail: c.puttiger@vitalisgroep.nl 

Raad van Toezicht | Vitalis

Jaarverslag Raad van Toezicht

Het jaarverslag van de Raad van Toezicht over het afgelopen jaar maakt integraal onderdeel uit van de jaarverslagen van de Vitalis-organisatie. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt de stichtingen onder toezicht van de Raad van Toezicht en in goed overleg met de binnen de instelling functionerende adviesorganen vanuit cliënten en medewerkers en de andere toezichthoudende organen zoals de Inspectie.

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie. In haar bestuurstaak laat de Raad van Bestuur zich leiden door de in de statuten geformuleerde doelstelling van de stichting en houdt zij oog op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie.
Bekijk hier het Reglement Raad van Bestuur


Bestuurder
Mevrouw Drs. I. M. Fleischeuer
(aangetreden: 01-09-2016)

Secretariaat Bestuurder
Mevrouw D. van Roij
E-mail: d.van.roij@vitalisgroep.nl


Secretaris Raad van Bestuur 
Mevrouw C. Smith - Puttiger
E-mail: c.puttiger@vitalisgroep.nl 

Directeuren en stafafdelingen

de heer drs. M. Foppen

 

mevrouw drs. M. Graat

mevrouw ir. N. Kortstee

 

de heer. L. Savelkoul

dhr. J. Swanen

mevrouw I. Jaspers

mevrouw E. Warmerdam & mevrouw M. Dierckx

mevrouw P. Bartels

mevrouw I. Jaspers

De heer L. Rijerse

Mevrouw C. Smith - Puttiger

Mevrouw S. van Oort & De heer J. Swanen

Mevrouw Y. van den Berg