Vrienden van Vitalis

Vrienden van Vitalis

Vrienden van Vitalis biedt (financiële) ondersteuning voor het welzijn van ouderen die wonen bij Vitalis. Dit is een initiatief van Vitalis en heeft de officiële ANBI status.

Uw bijdrage wordt gebruikt om ontmoetingen en activiteiten te organiseren voor ouderen, met een speciale focus op kunst en cultuur. De "Vrienden van Vitalis" ondersteunen deze activiteiten, die buiten de reguliere financiering vallen maar wel van groot belang zijn voor de kunst van gelukkig ouder worden.

oudere

Kunst van gelukkig ouder worden

Bij Vitalis staat de ‘kunst van gelukkig ouder worden’ centraal. En dat is niet voor niets, want kunst en cultuur raken en verbinden mensen. Ze hebben een positieve invloed op het leven én op samen beleven. Vitalis haalt kunstprogramma's en cultuurvoorstellingen binnen of brengt ouderen ernaar toe. Een afwisselend en boeiend programma draagt bij aan de kwaliteit van leven waar Vitalis als organisatie voor staat. Kunst & Cultuur is binnen Vitalis tot het dagelijkse leven gaan behoren.

De Vrienden van Vitalis ontvangen inkomsten uit giften, donaties en/of nalatenschappen. Vindt u het welzijn van ouderen belangrijk? En wilt u een zinvol doel steunen? Met een donatie helpt u het welzijn van ouderen in regio Eindhoven en Brainport.

Waar gaat uw geld naar toe?

De fondsen van Vrienden van Vitalis worden specifiek gebruikt ten behoeve van de ouderen die bij Vitalis wonen.

Onze locaties zijn iedere dag een belangrijke plek voor welzijnsactiviteiten. Dat is de kracht van Vitalis. Met o.a. muziek, sport en spel, natuur, gezelschapsspellen en literatuur inspireren we onze bewoners en maken we hun leven fijner. We organiseren regelmatig culturele- en culinaire activiteiten. Denk daarbij aan muziekuitvoeringen, themamiddagen, excursies, filmmiddagen, computerclubs en internetcafés. Ook vindt u op de Vitalis locaties telkens wisselende exposities.

Steun ons en wordt donateur!

Uw donatie komt volledig ten goede aan ouderen die bij Vitalis wonen. U kunt zelf aangeven of uw donatie bestemd is voor een specifiek doel of een bepaalde locatie. We garanderen dat giften en donaties met een specifieke bestemming ook alleen daarvoor worden gebruikt.

Wilt u als betrokken persoon iets betekenen voor ouderen? Of wilt u uw dankbaarheid uiten voor de goede zorg? Uw periodieke bijdrage is van groot belang. Natuurlijk kunt u ook een eenmalige gift doen!

Bankrekeningnummer IBAN: NL64 RABO 0148 4786 46, ten name van de Stichting Vitalis Woonzorggroep onder vermelding van ‘donatie Vrienden van Vitalis’.
U kunt ook gebruik maken van de QR code hiernaast. 

Heeft u vragen? 
Mail naar info@vitalisgroep.nl

qr