Samenwerkingen en partners

Samenwerkingspartners

Vitalis werkt graag samen met partners aan de ontwikkeling van de dienstverlening op het gebied van zorg, wonen, behandeling en activiteiten. Netwerkontwikkeling (samen met samenwerkingspartners) is daarbij een belangrijk middel voor Vitalis.

Alliantie Wooninc.

Sinds 2016 werkt Vitalis intensief samen met Wooninc. Binnen Seniorenpunt én binnen de huurappartementen in de sociale sector, waarin Vitalis zorg levert.  Met als gezamenlijke ambitie om uit te groeien tot dé partij voor wonen-zorg-welzijn voor senioren en ouderen in de Metropool Regio Eindhoven.

 

Zorginnovatieplatform Zuidoost-Brabant

Vitalis, Archipel, Lunet Zorg, Oktober en Centrale 24 werken samen op het gebied van innovatie en zorgtechnologie om zo in te spelen op de toenemende zorgvraag. Bijv. met de digitale dokterstas.
 

Precies

25 organisaties, gemeenten en verzekeraars in Zuidoost-Brabant bundelen hun krachten om de verstopping in de (spoed)zorg voor thuiswonende ouderen te veranderen.

Slimmer Leven

Binnen Coöperatie Slimmer Leven  creëren en stimuleren we het gebruik van proeftuinen, waarin we durven te experimenteren en waarin innovatie ook toepasbaar is voor eindgebruikers.

Samen slim

Samen met Archipel, Lunet, SWZ, Sint Annaklooster, SGE en opleidingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen werken we aan een nieuwe vorm van werkgeverschap die past bij het breed opleiden en inzetten van medewerkers.

Wij onderhouden structureel overleg met externe stakeholders, waaronder:

 • Cliënten- ouderen- en mantelzorgorganisaties, zoals het Overleg Voor Ouderen uit Eindhoven (OVO) en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC);

 • Financiers: zorgkantoor, gemeenten en banken, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo;

 • Collega-zorginstellingen in regionaal en ketenoverleg: GGZ, ziekenhuizen, huisartsen- en eerstelijnsorganisaties, thuiszorg, VVT, welzijnsorganisaties, maatschappelijke opvang;

 • Kennis- en opleidingsinstituten: branchevereniging Actiz, opleiding- en onderwijsinstellingen ROC, Fontys, Avans, TU/e, Radboud Universiteit, Summa, RINO, kennisinstituut Vilans; 

 • Netwerk- en (regionale) zorgketens: Netwerk Dementie, Indisch Netwerk;
 • Indicatiesteller: CIZ en gemeenten ten aanzien van de WMO (Eindhoven en Heerlen), huisartsen;

 • Werknemers- en werkgeversorganisaties: Actiz, Transvorm en vakbonden;

 • Extern toezichthouders: regionale Inspectie en de Nederlandse Zorg Autoriteit;

 • Maatschappelijke- en innovatie organisaties: gemeente (sociaal en cultuurbeleid), bibliotheek, Parktheater en Brainport.

Kunst & cultuur

Wij zijn  hèt aanspreekpunt voor cultuur binnen de zorg en een vanzelfsprekende cultuurpartner in en rondom Eindhoven. Wij werken langdurig samen met belangrijke lokale en provinciale cultuurinstellingen en –aanbieders, kunstenaars, social designers, overheden, onderwijs en non-profit organisaties. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Parktheater Eindhoven
 • CKE (Centrum voor de kunsten Eindhoven)
 • TAC (Temporary Art Centre)
 • Lady Penelope Design
 • Van Abbe Museum
 • Wintertuin aangesloten bij de nieuwe Oost
 • Kunstloc Brabant
 • Fontys Hogeschool, Avans Hogeschool Den Bosch, Sint Lucas, Hogeschool Zuyd, Universiteit Maastricht
 • Schunck Museum voor hedendaagse kunst
 • Orlando festival
 • Cultura Nova
 • Huis voor de Kunsten
 • IVN
 • Muziekscholen
 • LGOG
 • Nivel, ZonMw en Leyden Academy on Vitality and Ageing.