Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

Vitalis biedt vele vormen van zorg en behandeling. Dat doen wij bij de mensen thuis in o.a. onze woonzorglocaties, revalidatiecentra en verzorgings- en verpleeghuizen. Daar horen vanzelfsprekend ook kosten en vergoedingen bij. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Zorgverzekeraars

Met onderstaande zorgverzekeraars heeft Vitalis in 2024 een contract afgesloten. 

Met de zorgverzekeraars waarmee afspraken zijn gemaakt, wordt de zorg vergoed volgens de verzekeringsvoorwaarden. De verzekeringsvoorwaarden vindt u op de website van de zorgverzekeraar.

Indien we geen overeenkomst hebben, wordt de zorg vergoed volgens de verzekeringsvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Dit betekent meestal dat u een deel van de rekening zelf moet betalen.

Overzicht zorgverzekeraars:


Kijk hier voor meer algemene informatie over de zorg die onder de zorgverzekering valt.

Wet Langdurige Zorg

Indien u middels de Wet langdurige zorg (WLZ) bij ons in het verzorgings- of verpleeghuis verblijft, dan worden de kosten van verblijf en behandeling vergoed door de WLZ.  Wel betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, de hoogte hiervan wordt bepaald door het CAK.

Wilt u weten welke kosten worden vergoed?
Kijk dan hier voor meer informatie:

Natuurlijk zijn er ook aanvullende mogelijkheden tegen betaling. Zie hiervoor onderstaand een inzage in onze tarieven.
Tarievenlijst Vitalis Woonzorg Groep Intramuraal
Tarievenlijst Vitalis Woonzorg Groep waskosten

Persoonsgebonden Budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag dat u ontvangt om zelf uw zorg of ondersteuning in te kopen. Hiermee kunt u zelf uw hulp organiseren. Bijvoorbeeld wie u komt helpen, wanneer iemand u komt helpen en wat deze hulp precies inhoudt.
Lees er hier meer over.

Tarievenlijst Vitalis PGB

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. De wet  wordt uitgevoerd de gemeenten in Nederland en heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving.

Kijk hier voor meer informatie.  

Aanvragen voor ondersteuning vanuit de Wmo verloopt via de gemeente.               

Kijk hier voor meer informatie over de werkwijze binnen de gemeente Eindhoven.

Centraal Administratiekantoor (CAK)

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wet langdurige zorg (WLZ) en de WMO.
Lees er hier meer over.

Verzekeringen

Woont u bij Vitalis via de WLZ dan heeft Vitalis een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. U dient zelf eventueel overige verzekeringen af te sluiten. Bekijk het document 'Toelichting bewonersverzekeringen' of neem voor meer informatie contact op met: verzekeringen@vitalisgroep.nl.

Indien u na 31 december 2015 via Wooninc. huurt en woont op de Vitalis locaties dan dient u alle verzekeringen zelf te regelen dus ook Aansprakelijkheid Particulieren en Inboedelverzekering. Uitzondering daarop zijn de huurders via Wooninc. die hier al woonde voor 31 december 2015.

Meer informatie?

Neem contact op met de zorgadviseurs van SeniorenPunt om te bespreken wat we voor u kunnen betekenen. Zij kunnen u meer vertellen.