Beleid en kwaliteit

Onze ziens- en werkwijze op kwaliteit

Wij maken samen met onze professionals onze eigen kwaliteitsvisie. Dit doen we door het samenbrengen van:

  • de externe kwaliteit- en toezichtkaders,
  • de wet- en regelgeving,
  • onze eigen ervaringen en inzichten én
  • vooral de wensen en behoeften van onze cliënten.

Zo maken wij onze eigen visie op kwaliteit. In ons plan staat wat de visie is en hoe we die willen bereiken en in onze rapportages hoe dat is gegaan, wat we hebben geleerd en bereikt.  

Kijk op kwaliteit

Kwaliteit is een breed begrip, want wat verstaan we hier precies onder? Vitalis heeft een duidelijke kijk op kwaliteit. Deze bepaalt hoe wij dagelijks de zorg en behandeling verlenen die wij onze bewoners gunnen. In de Vitalis Kijk op Kwaliteit staat het continu werken aan de volgende 3 pijlers centraal:

  1. Persoonsgerichte zorg
  2. Leven van alledag 
  3. Veiligheid

Ons P-L-V kompas is dat wat wij verstaan onder kwaliteit. De kwaliteitscyclus helpt om dat te bereiken.