Bewoners de regie geven

Bewoners de regie geven

De laatste jaren maken we binnen Vitalis steeds meer gebruik van technologie voor de 5 belangrijkste taken in het zorgproces. Deze zorgtaken – de Big 5 – gelden voor alle zorgsoorten. We hebben ze samen met de organisaties die zijn aangesloten bij het VVT Platform, geformuleerd. We hebben ze ook gecheckt met de innovatieraad, die positief over de Big 5 heeft geadviseerd.

Het gaat om de volgende 5 zorgtaken:

  • Medicatie aanreiken
  • Steunkousen aantrekken
  • Ogen druppelen
  • Ondersteuning wassen
  • Bloedsuiker meten

Veel van deze technologieën hebben zich in de praktijk bewezen en worden steeds vaker ingezet in plaats van fysieke zorg. De komende jaren willen we hier nóg meer op inzetten. Het uitgangspunt hierbij is dat ouderen zélf de regie over hun leven houden. Dit is in lijn met onze kernwaarden: Ertoe doen, Meedoen en Zelf doen.

ttttt

1. Medicatie aanreiken

Voorbeeld: Medido

Medido is een automatische medicijndispenser die de medicatie vanuit de baxterrol automatisch uitgeeft op het juiste tijdstip. Hierdoor hoeven zorgverleners de medicatie niet meer toe te dienen. Dat doet de bewoner voortaan zélf. De zorgverlener vult de Medido wekelijks met de baxterrol. De Medido staat direct in verbinding met de Medido-helpdesk. Bij het uitnemen van de medicatie of bij storingen neemt de helpdesk contact op met de zorg.

Het grootste voordeel is dat ouderen niet afhankelijk zijn van een zorgmedewerker voor het innemen van hun medicijnen.

Medido

2: Steunkousen aantrekken

Voorbeeld: Helpsoq

Helpsoq is een elektronisch hulpmiddel waarmee zorgmedewerkers moeiteloos en eenvoudig steunkousen aantrekken bij hun cliënten. De cliënten kunnen Helpsoq ook zelf gebruiken.

Het grootste voordeel is dat ouderen niet afhankelijk zijn van een zorgmedewerker voor het aantrekken van hun steunkousen.

Helpsoq

3: Ogen druppelen

Voorbeeld: druppelbril

Bij ouderen met oogproblemen moeten de ogen gemiddeld 3 keer per dag worden gedruppeld. Dit heeft een flinke impact op hun dag. Met de druppelbril kunnen ouderen hun ogen zelf druppelen en hoeven ze niet meer thuis te wachten op de zorgverlener. Dit geeft ze meer vrijheid. Het ogen druppelen is een regionale samenwerking, waarvan Vitalis de initiatiefnemer is. Er wordt gewerkt aan een samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen en apotheken. Doel is dat het ogen druppelen in de toekomst geen taak meer is van ouderenzorgorganisaties.

De inzet van een oogdruppelhulpmiddel zorgt ervoor dat ouderen meer vrijheid hebben om hun dag zelf in te delen. Een medewerkster komt niet meer 3 keer per dag langs om te druppelen.

Druppelbril

4: Ondersteuning wassen

Voorbeeld: Swash

Het merk Swash biedt washandjes die zijn doordrenkt met een huidvriendelijke lotion. Deze washandjes reinigen en verzorgen de huid, zonder dat die moet worden afgespoeld. Daarom zijn de washandjes zeer geschikt voor ouderen die graag zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen.

Door de eenvoudige handelingen en goede grip is Swash makkelijk in het gebruik.

swash

5: Bloedsuiker meten

Voorbeeld technologie: FreeStyle Libre 2

De FreeStyle Libre 2 maakt het voor mensen van alle leeftijden met type 1 of type 2 diabetes makkelijker om hun glucosegehalte te monitoren. Een discrete sensor op de achterkant van de bovenarm meet elke minuut de glucoseconcentratie in het weefselvocht en slaat 8 uur aan data op.

Een groot voordeel is dat een pijnlijke vingerprik niet meer nodig is om het glucosegehalte in het bloed te meten. De Freestyle Libre 2 wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Freestyle libre