Verwijzing & crisis

Contact met het medisch secretariaat?

Mail of bel!

Medische zorg voor ouderen

De medische zorg voor co-morbiditeit en multi-morbiditeit bij kwetsbare ouderen luistert nauw. Ons team is goed op elkaar ingespeeld, waardoor er bij een meervoudige zorgvraag snel en vakkundig een goed beeld van de behandeling ontstaat. Onze specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en artsen zetten graag hun brede geriatrische expertise in om u te adviseren bij beslissingen voor uw cliënten.

Drie ouderen op de bank

Wilt u overleggen over de behandeling van uw kwetsbare oudere?

Binnen kantooruren kunt u contact opnemen met het Medisch secretariaat.
Telefoonnummer: 040-2151 667.
Buiten kantooruren kunt u de huisartsenpost contacteren.

Crisisopname

Een crisisopname verloopt via de huisarts.

Samenwerking

We werken intensief samen met huisartsen, ziekenhuizen, diagnostische centra en collega-instellingen. Ook nemen wij deel aan de CVA Ketenzorg (voor beroertes), de netwerken voor dementie, revalidatie, palliatieve zorg, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Parkinson en multiple sclerose (MS). Met diverse universiteiten, waaronder het Radboud, hebben we intensieve samenwerkingsverbanden, ook op het gebied van onderzoek.

een vrijwilligercoordinator en oudere op de fiets

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In de verpleegomgeving
De Specialist Ouderengeneeskunde biedt samen met een multidisciplinair team, waar ook de Verpleegkundig Specialist deel van uitmaakt, integrale behandeling aan ouderen opgenomen in een verpleeghuisinstelling.

In de thuisomgeving
Daarnaast heeft de Specialist Ouderengeneeskunde een adviserende rol bij thuiswonende ouderen door deel te nemen aan het multidisciplinair overleg (o.a. in het kader van de 1e lijns module Ouderengeneeskunde).

Ook kan de specialist ouderengeneeskunde of (para)medicus geconsulteerd worden voor advies bij thuiswonende kwetsbare ouderen binnen onze deskundigheidsgebieden. Denkt u hierbij aan de diagnostiek van en omgaan met multi-pathologie, polyfarmacie, palliatieve zorg, geriatrische revalidatie zorg, chronische wondzorg.

Advies voor passende woonvorm
De Specialist Ouderengeneeskunde kan adviseren in een passende woonvorm wanneer thuis wonen niet langer haalbaar is.

Onze specialisaties

  • Kwetsbare senioren met multi-pathologie
  • Polyfarmacie
  • Palliatieve zorg
  • Geriatrische revalidatie
  • Psychogeriatrie
  • Gerontopsychiatrie
  • Complexe, chronische wonden