• Innovatie

Innovatieraad #10 Medido intramuraal, spraakgestuurd ECD

De innovatieraad is een terugkerende bijeenkomst en bestaat uit een brede vertegenwoordiging van de organisatie. Naast dat alle medewerkers zelf een innovatie kunnen starten, beslissen medewerkers tijdens de innovatieraad over de inzet van innovatie binnen Vitalis. En dat maakt Vitalis #defijnsteclubombijtewerken! Tijdens de innovatieraad worden lopende en nieuwe innovatie projecten besproken. Er wordt gekeken of deze innovatie bijdraagt aan de kunst van gelukkig oud zijn en of deze bijdraagt aan de transformatie van de zorg. De innovatieraad brengt haar stem uit of er een proeftuin wordt gestart. Over lopende innovatie projecten geeft de innovatieraad advies of deze Vitalis breed moet worden ingezet.

Updates

 • Adviezen vanuit de innovatieraad gaan naar directieteam & bestuurder. Tot nu toe gebleken dat dit gedegen adviezen zijn vanuit een grote groep professionals. 
 • HR zorg award gewonnen voor Rob Otmans
 • Tijdens de vorige innovatieraad is gestemd op MobileCare. Hiervan was de uitkomst wél een vervolg op de proeftuin. We gaan nu het vervolg van de proeftuin bepalen samen met de locaties.
 • Het innovatieteam heeft 2 nieuwe collega's: Liz en Judith. Liz is procesoptimalisator en gaat aan de slag met administratieve lasten verlichting. Judith is projectleider en o.a bezig met spraak gestuurd rapporten en MobileCare. 

Medido intramuraal

Medido intramuraal
Zelf doen, mee doen en ertoe doen vinden we belangrijk bij Vitalis. Het uitgangspunt is eigen regie van ouderen. Bij 5 zorgvragen zetten we altijd technologie of een hulpmiddel in, voordat we fysieke zorg vanuit Vitalis inzetten. 
 
Medicatie aanreiken 
Een goed voorbeeld is de zorgvraag medicatie aanreiken. De medido is een automatische medicijn dispenser. Deze wordt bij wijkzorg van Vitalis ingezet én met succes.  Lange tijd was het niet mogelijk om dit ook in de intramurale zorg in te zetten, maar nu wel!

Op Brunswijck is op meerdere afdelingen een proeftuin geweest met de Medido. Positieve punten zijn o.a dat ouderen meer eigen regie en zelfredzaamheid ervaren. Ook zijn er aan aantal aandachtspunten: zo geven een aantal medewerkers aan dat een instructie bij aanvang gewenst is. 

Kim heeft ook deelgenomen aan de pilot: “In de praktijk bleek dat ouderen vaak toch in de huiskamer zaten. Misschien is de Medido niet het meest passend, maar het heeft ons ook gebracht dat we naar andere mogelijkheden kijken zodat een bewoner meer regie heeft over medicatie.”

Op de revalidatie afdeling wordt gestart met een proeftuin met een andere medicijndispenser: Dosell. 

Vanuit de cliëntenraad wordt getipt: maak een voorlichtingsfilmpje die we op alle locaties kunnen laten zien!

Spraakgestuurd rapporteren

Op 13 mei is gestart met een pilot spraakgestuurd rapporteren! Daarvoor gebruiken we de software van Attendi. De pilot loopt 3 maanden bij een aantal teams van Parc Gender en de Paladijn. Het spraakgestuurd rapporteren van Attendi heeft als groot voordeel dat dit binnen ONS is. Je spreekt de rapportage in en dit wordt automatisch omgezet naar tekst. 
 

Het doel van spraak gestuurd rapporteren? Meer werkplezier, goede kwalitatieve rapportages en tijdsbesparing! 

Uiteraard zijn er goede werkafspraken gemaakt zoals:

 • Spraak gestuurd, tenzij..
 • Tijdens de route en bij cliënt, tenzij.. 
 • Rapporteer de bijzonderheden
 • Denk aan de privacy van de ouderen

 De eerste bevindingen zijn erg goed! Tara vertelt: "Mijn collega's zijn allemaal enthousiast en ik ook. Ze vinden het allemaal in tijd schelen, het scheelt echt minuten. Je moet het uiteraard wel even controleren of het goed in het dossier staat. Je moet eerst even wennen aan de nieuwe telefoon, maar het werkt dan heel fijn."

Sommige ouderen staan in het begin ervan te kijken. Tara vervolgt: “Mijn ervaring is dat ze het accepteren. Ik geef aan dat ik het inspreek, daarna vraag ik ook wel eens “heb ik dat goed gezegd?”. Dat komt de rapportage ten goede en dat is erg fijn.”

(Be)grip op dementie

Stel je voor, je spreekt 120 mantelzorgers. De uitkomsten hiervan zijn:

 • Informatie is vaak onoverzichtelijk
 • Er missen handvaten per fase van dementie
 • Er is weinig bekend over het verloop van dementie
 • Het aanbod in de regio is onduidelijk 

Vitalis ging samen met Archipel aan de slag en heeft de behoefte samen met mantelzorgers onderzocht. De oplossing? De app (Be)grip op dementie. Mantelzorgers vullen een aantal vragen in. Afhankelijk van de antwoorden krijg je informatie die voor jou op dat moment nuttig zijn. Dit kan bijvoorbeeld een podcast zijn, een artikel of een activiteiten overzicht. Deze informatie is afgestemd op de antwoorden die iemand geeft. Daardoor hebben mantelzorgers meer handvatten.

De huidige versie is beschikbaar in de play store en wordt getest door mantelzorgers. De eerste reacties zijn positief! 

Registratie technologieën in ONS

Welk hulpmiddel of technologie zet je in bij een bewoner? Het inzichtelijk maken van bij wie we wat inzetten, levert waardevolle inzichten op.
Al 1.5 jaar voeren we gesprekken met ONS zodat we dit op een zo simpel mogelijke manier kunnen registreren. Helaas is dit binnen ONS nog geen optie. 

Als tussenoplossing is er een profiel vragenlijst die je moet invullen. Dit is niet optimaal en we zouden liever een betere oplossing hebben.

Procesoptimalisatie

Waarom processen optimaliseren? Zodat de administratieve lasten voor medewerkers minder wordt en daardoor:

 • Werk leuker én makkelijker maken
 • Bijdragen aan de fijnste club om bij te werken
 • Meer tijd voor ouderen en gelijkblijvende kwaliteit van zorg kunnen bieden
 • Inzet van automatisering en RPA ondersteunen
   

In gesprek met medewerkers
Vorig jaar is geïnventariseerd onder medewerkers: welke administratieve lasten zijn er? En wat kosten deze aan tijd? Vanuit hier is een prioriteitenlijst gemaakt. Op dit moment zijn deze 3 processen de top 3 prioriteit: uit zorg, afspraken behandelaren en in zorg. 

Brainstorm opschaling inzet technologie

De innovatieraad heeft samen gebrainstormd over de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de inzet van technologie kunnen opschalen? Een paar uitgangspunten hierbij waren:

 • Wat zijn de specifieke behoeften en zorgen van cliënten met betrekking tot zorgtechnologie? 
 • Welke barrières ervaren collega's bij de adoptie van nieuwe technologieën? 
 • Hoe kunnen we de voordelen van zorgtechnologie op een begrijpelijke en overtuigende manier communiceren aan zowel ouderen als medewerkers?