Klachten

Klachten

Hoe goed we ook ons best doen, er kunnen zich altijd situaties voordoen waarover u niet tevreden bent. Spreek hierover. Dat is voor u en voor ons van belang. We kunnen van klachten leren en zaken verbeteren. Er zijn verschillende manieren om klachten bekend te maken.

Hoe maak ik klachten informeel bekend?

Wat voor klacht of gevoel van onvrede u ook heeft, stel het aan de orde. Bespreek het eerst met degene die de klacht heeft veroorzaakt. U geeft dan de mogelijkheid om iets direct te herstellen of te verbeteren. Mocht dit onvoldoende helpen of wilt u de betrokkene liever niet rechtstreeks aanspreken, dan kunt u terecht bij de leidinggevende of directeur.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Ook kunt u te allen tijde terecht bij de klachtenfunctionarissen van Vitalis. Zij ondersteunen u graag met het formuleren van uw klacht, treden op als objectief bemiddelaar of informeren u over de procedure van een formele klacht. Zij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u geeft.

U kunt mailen naar het algemene e-mailadres (klachtenfunctionaris@vitalisgroep.nl) of rechtstreeks contact opnemen met onderstaande klachtenfunctionarissen:

Hoe dien ik formeel klachten in?

U kunt er ook voor kiezen om uw klacht formeel te laten behandelen door de Regionale Onafhankelijke Klachtencommissie. Deze commissie staat open voor zorgcliënten, hun vertegenwoordiger, gemachtigde of nabestaanden. De commissie onderzoekt uw klacht en brengt daar, na een hoorzitting, advies over uit (oordeel). De bestuurder van Vitalis ontvangt dat advies en doet vervolgens een uitspraak. Samen met onze collega-zorginstellingen hebben wij deze onafhankelijke klachtencommissie regionaal opgezet. Wij hanteren het klachtenregeling model van Actiz. Deze kunt u hier vinden: Model-klachtenregeling leden ActiZ (clientenraad.nl) 

Een klacht indienen kan per brief of mail met daarin uw naam, een korte en duidelijke omschrijving van uw klacht en wat u van de klachtencommissie verwacht. U kunt ook gebruikmaken van bijgaand klachtenformulier. Uw schrijven kunt u mailen of opsturen naar:

Vitalis
Ambtelijk Secretaris Onafhankelijke Klachtencommissie
Carolienne Smith - Puttiger
Postbus 4100
5604 EC Eindhoven

U kunt ook mailen naar de secretaris van de klachtencommissie: c.puttiger@vitalisgroep.nl. De klachtencommissie informeert u over de verdere procedure, termijn van hoorzitting en/of uitspraak. De commissie heeft een geheimhoudingsplicht.

Vitalis is tevens aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Zorg.

Klacht Wet zorg en dwang

Voor een klacht die valt onder de Wet zorg en dwang, gelden andere regelingen.