• Algemeen
  • Innovatie

Start zelfstandig oogdruppelen in regio Zuidoost-Brabant

Vanaf 1 februari 2024 gaan mensen in Zuidoost-Brabant zelfstandig oogdruppelen. Hiermee zetten we een belangrijke stap in de regio op het gebied van anders werken in de zorg. De zorg in Nederland moet én kan op veel vlakken anders georganiseerd worden.

Met dat uitgangspunt hebben twaalf zorgorganisaties aangesloten bij het VVT Platform Zuidoost-Brabant, samen met partners in de keten, gekeken hoe het proces rondom veelvoorkomende zorgvragen in de regio slimmer ingericht kan worden.

Behoud van eigen regie

Eén van die veelvoorkomende zorgvragen is oogdruppelen. Tot voor kort werd oogdruppelen gezien als een zorgtaak van (wijk)verpleegkundigen, terwijl veel mensen dit nog prima zelf kunnen, eventueel met ondersteuning van een druppelbril of mantelzorger. Zo houden ze zelf de regie over hun dag, zonder afhankelijk te worden van zorgverleners.

Suzanne Keizer, manager innovatie bij Vitalis en projectleider: “Samen met de twaalf zorgorganisaties en ketenpartners hebben we onderzocht hoe het zelfstandig oogdruppelen in onze regio opgezet kan worden. Op basis van een klantreis hebben we een toolbox ontwikkeld met middelen die cliënten en professionals ondersteunen bij de nieuwe werkwijze. Denk aan een instructiekaart om zelf te leren oogdruppelen. Hierdoor worden (oudere) mensen gestimuleerd om zelfredzaam te blijven en kunnen zorgmedewerkers efficiënter hun werk doen. Op die manier blijft de zorg toegankelijk voor mensen die écht niet zonder kunnen.”

Regionale samenwerking

De kracht van het project is de regionale samenwerking, vertelt Keizer: “We kunnen in de zorg grote stappen zetten door met elkaar anders naar zorgvragen te kijken. Het zelfstandig oogdruppelen is hier een voorbeeld van. Het is een project van ons samen. Ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, wijkverpleging: alle organisaties in de keten doen mee. Zo maken we samen hét verschil!”

Nieuwe werkwijze start op 1 februari

Oogdruppelen is vanaf 1 februari a.s. officieel geen zorgtaak meer van zorgverleners. Krijgt iemand oogdruppels voorgeschreven van de arts? Dan geeft de apotheek heel duidelijke instructies mee voor het gebruik. Net zoals bij andere medicijnen. Lukt het oogdruppelen niet vanwege (medische) redenen? Ook niet met ondersteuning van hulpmiddelen zoals een druppelbril en/of hulp uit de omgeving? Dan wordt gekeken of er een zorgverlener ingezet kan worden.

Meer informatie en middelen

Alle informatie en middelen zijn te vinden op: Oogdruppelen kan je zelf - DE STAP naar gezonder. Meer informatie voor zorgprofessionals is te vinden op: Oogdruppelen - VVT Platform Zuidoost-Brabant (vvtplatformzob.nl) .

VVT Platform Zuidoost-Brabant

Oogdruppelen is een initiatief van het VVT Platform Zuidoost-Brabant, een regionaal samenwerkingsverband waarin verschillende zorgorganisaties zich verenigd hebben. Samen willen de organisaties de ouderenzorg toekomstbestendig maken, door regionale verbindingen aan te gaan over zorgdomeinen en organisatiegrenzen heen en zo veranderingen in gang te zetten. Er wordt samengewerkt binnen twee programmalijnen: ‘Samen met gemak dubbel zoveel cliënten helpen’ en ‘Toegankelijkheid voor alle kwetsbare ouderen in onze regio (ongeacht waar je woont)’. Het VVT Platform Zuidoost-Brabant is een open lerend netwerk. De opgedane kennis en ervaring zijn beschikbaar voor aan alle VVT-organisaties in Zuidoost-Brabant en, indien gewenst, breder in de regio, bovenregionaal en zelfs landelijk.