• Innovatie

Rob Otmans wint FWG zorg award publieksprijs

Trots want Rob Otmans heeft de HR Zorg Award 2024 publieksprijs gewonnen! Rob werd door de jury genomineerd omdat hij een creatieve "out of the box"-oplossing biedt voor de krapte op de arbeidsmarkt. En als kers op de taart hebben we gewonnen!

Rob Otmans

Voorheen keek een roosterverantwoordelijke uit het team of het planbureau handmatig wie er niet op vakantie of ziek was, wie vanwege de ATW mocht werken en wie er beschikbaar was. Nu doet ons digitale collega Rob Otmans dit! 
 
Dankzij Rob wordt 97% van de last-minute diensten ingevuld, waardoor de administratieve lasten zijn verlaagd en medewerkers meer regie hebben over hun werkuren. Dit heeft o.a. geleid tot een aanzienlijke vermindering van het verloop en verzuim binnen onze organisatie. 
 
Jeroen Swanen, directeur flex en manager strategisch HR, benadrukt: “Ondanks de potentie is Rob Otmans 'maar een project' dat onderdeel is van een groter geheel. Het doel is niet een robot die roosterverstoringen oplost, maar om zoveel mogelijk administratieve lasten bij de werkvloer weg te halen en autonomie en werkgeluk te bevorderen." 

 
We hebben op verschillende manieren aan medewerkers gevraagd: waar loop jij tegenaan? Wies, projectleider innovatie: “Aan de roosterverantwoordelijken vroegen we: wat kost jou nou het meeste tijd bij het maken van een rooster? Dat bleken de verstoringen te zijn.” Dit is één project binnen het geheel waar we mee bezig zijn. De VOG-aanvragen zijn geautomatiseerd en de Wet Arbeidsmarkt in Balans-robot is in gebruik. De komende tijd richten we ons op het automatiseren van in- en uit-zorgprocessen. 

Trots op deze prestatie!

We blijven ons inzetten om administratieve lasten te verlagen. Door de inzet van innovatie en zorgtechnologie bevorderen we de kwaliteit van zorg én het werkgeluk van medewerkers.