• Innovatie

Innovatieraad #9 Vitonos, virtuele thuiszorg en update

De innovatieraad is een terugkerende bijeenkomst en bestaat uit een brede vertegenwoordiging van de organisatie. Naast dat alle medewerkers zelf een innovatie kunnen starten, beslissen medewerkers tijdens de innovatieraad over de inzet van innovatie binnen Vitalis. En dat maakt Vitalis #defijnsteclubombijtewerken! Tijdens de innovatieraad worden lopende en nieuwe innovatie projecten besproken. Er wordt gekeken of deze innovatie bijdraagt aan de kunst van gelukkig oud zijn en of deze bijdraagt aan de transformatie van de zorg. De innovatieraad brengt haar stem uit of er een proeftuin wordt gestart. Over lopende innovatie projecten geeft de innovatieraad advies of deze Vitalis breed moet worden ingezet.

Updates

  • VVT platform Zuidoost-Brabant, vanuit de regionale visie zijn we samen gaan kijken naar welke hulpvragen we ouderen kunnen (aan)leren. Vanuit het oogpunt: je bent veel gelukkiger, als je niet thuis hoeft te wachten tot iemand van de zorg komt. Op 1 februari is het zelfstandig oogdruppelen in Zuidoost-Brabant gestart!
  • Update over de inzet van de big 5:
    - Vitalis start binnenkort ook intramuraal met de inzet van de medido bij een aantal afdelingen bij Brunswijck
    - Zorgrobot Tessa kun je aanvragen via ONS
    - We stoppen met de easy slide en zetten in op de doff & donner en de Helpsoq

Vitonos

Bij Vitalis zijn we ervan overtuigd dat mensen het gelukkigste oud worden zolang zij zelf de regie houden over hun zorgproces. Wij dragen hier graag aan bij door zorg te leveren die zoveel mogelijk op één lijn ligt met de wensen van de ouderen. 

Vitonos bestaat uit 2 onderdelen: zelfroosteren (medewerkers) en de wensen van ouderen. Dit wordt met elkaar gematcht en daaruit komt een -zo goed mogelijk- aansluitend rooster. Samen wordt gekeken naar dit voorstel en worden er afspraken maken over hoe het uiteindelijke rooster/dienstenpatroon eruit komt komen te zien. Bij Vonderhof en Theresia is gestart met een pilot. 

Reacties vanuit de Innovatieraad is dat de combinatie van beide wensen fantastisch is. Vanuit ouderen komt regelmatig de wens om bijvoorbeeld uit te slapen. Nu sluit het rooster van een medewerker hier niet op aan.

Virtuele thuiszorg

Virtuele thuiszorg wordt aangeboden door MobileCare. Dit is een partner die je helpt en ontzorgt bij de inzet van zorgtechnologieën. Op de Horst - Kronehoef is een proeftuin geweest met Digitale Thuiszorg. 19 ouderen hebben deelgenomen aan deze proeftuin.

Wat mooi is, is dat bij medewerkers meer bewustwording is gekomen tijdens de proeftuin. Zijn wij meteen nodig? Kan een mantelzorger dit doen? Kunnen we een technologie inzetten? Daarnaast krijgen medewerkers door het brede aanbod van MobileCare een beter beeld van welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden. Daarnaast ga je open het gesprek aan met de oudere: waar heeft u behoefte aan? En wat kunnen we daarin betekenen? 

Vanuit een deelnemer van de proeftuin een kritische noot: door de hoeveelheid hulpmiddelen is het ook lastig om van alle hulpmiddelen te weten waar het voor is en hoe je het moet gebruiken. Hier zou ook een faciliterende rol kunnen zijn vanuit MobileCare, dit was er tijdens de proeftuin niet. 

De medewerkers die hebben deelgenomen aan de proeftuin geven het advies om de Virtuele thuiszorg voorlopig niet Vitalis breed in te zetten. Het is een mooi concept, alleen waren er een aantal hobbels in de samenwerking met MobileCare. Eigenlijk voelt het te vroeg om een samenwerking aan te gaan. 


De innovatieraad wordt om advies gevraagd, wat zouden jullie doen? De optie met de meeste stemmen is: een proeftuin starten op een andere locatie.